KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2006 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2006 r. wynoszą odpowiednio:

1) 20 732,70 zł — co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70 % przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

— 1 643,10 zł — od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2006 r.,

— 1 770,10 zł — od 1 marca 2006 r. do 31 maja 2006 r.,

— 1 771,20 zł — od 1 czerwca 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r.,

— 1 699,10 zł — od 1 września 2006 r. do 30 listopada 2006 r.,

— 1 725,30 zł — od 1 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.;

2) 38 503,40 zł — co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130 % przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

— 3 051,50 zł — od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2006 r..

— 3 287,30 zł — od 1 marca 2006 r. do 31 maja 2006 r.,

— 3 289,30 zł — od 1 czerwca 2006 r. do 31 sierpnia 2006 r.,

— 3 155,50 zł — od 1 września 2006 r. do 30 listopada 2006 r.,

— 3 204,10 zł — od 1 grudnia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534.