KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2009 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

1) za 1 miesiąc — 8,68 zł;

2) za 2 miesiące — 17,28 zł;

3) za 3 miesiące — 25,99 zł;

4) za 4 miesiące — 34,60 zł;

5) za 5 miesięcy — 43,30 zł;

6) za 6 miesięcy — 51,88 zł,

7) za 7 miesięcy — 60,59 zł,

8) za 8 miesięcy — 69,25 zł,

9) za 9 miesięcy — 77,93 zł,

10) za 10 miesięcy — 86,56 zł;

11) za 11 miesięcy— 95,16 zł;

12) za 12 miesięcy— 103,90 zł;

13) za 13 miesięcy— 112,52 zł;

14) za 14 miesięcy— 121,19 zł;

15) za 15 miesięcy— 129,83 zł;

16) za 16 miesięcy— 138,47 zł;

17) za 17 miesięcy— 147,18 zł;

18) za 18 miesięcy— 155,79 zł;

19) za 19 miesięcy— 164,48 zł;

20) za 20 miesięcy— 173,10 zł,


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.