KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2008 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

1) za 1 miesiąc — 8,18 zł;

2) za 2 miesiące — 16,29 zł;

3) za 3 miesiące — 24,50 zł;

4) za 4 miesiące — 32,61 zł;

5) za 5 miesięcy — 40,81 zł;

6) za 6 miesięcy — 48,90 zł;

7) za 7 miesięcy — 57,11 zł;

8) za 8 miesięcy — 65,27 zł;

9) za 9 miesięcy — 73,45 zł;

10) za 10 miesięcy — 81,58 zł;

11) za 11 miesięcy — 89,69 zł;

12) za 12 miesięcy — 97,93 zł;

13) za 13 miesięcy — 106,05 zł;

14) za 14 miesięcy— 114,22 zł;

15) za 15 miesięcy— 122,37 zł;

16) za 16 miesięcy — 130,51 zł;

17) za 17 miesięcy — 138,72 zł;

18) za 18 miesięcy — 146,83 zł;

19) za 19 miesięcy — 155,02 zł;

20) za 20 miesięcy — 163,15 zł.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.