KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170) ogłasza się, co następuje:

1)  dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2013 r. wynosi 880,50 zł miesięcznie;

2)  graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2013 r. wynosi 2465,20 zł miesięcznie;

3)  roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2013 r. wynosi 10 566,00 zł;

4)  roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2013 r. wynosi 29 582,40 zł.