KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33) ogłasza się, co następuje:

1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2008 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2009 r. wynosi 1 472,00 zł miesięcznie;

2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2008 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2009 r. wynosi 2 060,80 zł miesięcznie;

3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2009 r. wynosi 17 664,00 zł;

4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2009 r. wynosi 24 729,60 zł.