KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2005 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788) ogłasza się, iż od dnia 1 czerwca 2005 r. kwota przychodu odpowiadająca 30 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2005 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, wynosi 724,70 zł.