KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 79) ogłasza się, co następuje:

1) dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2011 r. wynosi 806,30 zł miesięcznie;

2) graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2010 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2011 r. wynosi 2257,50 zł miesięcznie;

3) roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2011 r. wynosi 9675,60 zł;

4) roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2011 r. wynosi 27 090 zł.