KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2013 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

1)  za 1 miesiąc — 10,20 zł;

2)  za 2 miesiące — 20,31 zł;

3)  za 3 miesiące — 30,56 zł;

4)  za 4 miesiące — 40,67 zł;

5)  za 5 miesięcy — 50,90 zł;

6)  za 6 miesięcy — 61,00 zł;

7)  za 7 miesięcy — 71,24 zł;

8)  za 8 miesięcy — 81,42 zł;

9)  za 9 miesięcy — 91,61 zł;

10) za 10 miesięcy — 101,76 zł;

11) za 11 miesięcy — 111,88 zł;

12) za 12 miesięcy — 122,15 zł;

13) za 13 miesięcy — 132,29 zł;

14) za 14 miesięcy — 142,47 zł;

15) za 15 miesięcy — 152,63 zł;

16) za 16 miesięcy — 162,79 zł;

17) za 17 miesięcy — 173,02 zł;

18) za 18 miesięcy — 183,15 zł;

19) za 19 miesięcy — 193,37 zł;

20) za 20 miesięcy — 203,50 zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.