KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) ogłasza się, co następuje:

1. Dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. wynosi 1 100,80 zł miesięcznie.

2. Graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2003 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. wynosi 1 541,10 zł miesięcznie.

3. Roczna dopuszczalna kwota przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. wynosi 7 705,60 zł.

4. Roczna graniczna kwota przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r. wynosi 10 787,70 zł.