KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2011 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

1) za 1 miesiąc   — 9,36 zł;

2) za 2 miesiące  — 18,64 zł;

3) za 3 miesiące  — 28,03 zł;

4) za 4 miesiące  — 37,32 zł;

5) za 5 miesięcy  — 46,70 zł;

6) za 6 miesięcy  — 55,96 zł;

7) za 7 miesięcy  — 65,36 zł;

8) za 8 miesięcy  — 74,70 zł;

9) za 9 miesięcy  — 84,06 zł;

10) za 10 miesięcy — 93,37 zł;

11) za 11 miesięcy — 102,65 zł;

12) za 12 miesięcy — 112,07 zł;

13) za 13 miesięcy — 121,37 zł;

14) za 14 miesięcy — 130,72 zł;

15) za 15 miesięcy — 140,04 zł;

16) za 16 miesięcy — 149,36 zł;

17) za 17 miesięcy — 158,75 zł;

18) za 18 miesięcy — 168,04 zł;

19) za 19 miesięcy — 177,41 zł;

20) za 20 miesięcy — 186,71 zł.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 968 i Nr 154, poz. 1788, z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 725.