KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2011 r. kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, wynosi:

1) za 1 miesiąc    —   9,36 zł;

2) za 2 miesiące   —  18,64 zł;

3) za 3 miesiące   —  28,03 zł;

4) za 4 miesiące   —  37,32 zł;

5) za 5 miesięcy   —  46,70 zł;

6) za 6 miesięcy   —  55,96 zł;

7) za 7 miesięcy   — 65,36 zł;

8) za 8 miesięcy   — 74,70 zł;

9) za 9 miesięcy   — 84,06 zł;

10) za 10 miesięcy  — 93,37 zł;

11) za 11 miesięcy  — 102,65 zł;

12) za 12 miesięcy  — 112,07 zł;

13) za 13 miesięcy  — 121,37 zł;

14) za 14 miesięcy  — 130,72 zł;

15) za 15 miesięcy  — 140,04 zł;

16) za 16 miesięcy  — 149,36 zł;

17) za 17 miesięcy  — 158,75 zł;

18) za 18 miesięcy  — 168,04 zł;

19) za 19 miesięcy  — 177,41 zł;

20) za 20 miesięcy  — 186,71 zł.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 28, poz. 257, z 2001 r. Nr 154, poz. 1788, z 2003 r. Nr 110, poz. 1060, z 2005 r. Nr 85, poz. 725 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1709 i Nr 220, poz. 1734.