KOMUNIKAT PREZESA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu od dnia 1 marca 2005 r., stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252) ogłasza się, co następuje:

1. Dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2004 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2005 r. wynosi 1 144,80 zł miesięcznie.

2. Graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2004 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2005 r. wynosi 1 602,70 zł miesięcznie.

3. Roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2005 r. wynosi 13 737,60 zł.

4. Roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2005 r. wynosi 19 232,40 zł.