KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2005 r.

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 i Nr 173, poz. 1808) informuję, co następuje:

Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco:

moc dawki  – 42-113 nSv/h (nanosiwertów na godzinę)

(średnio 83 nSv/h)

Cs-137 w powietrzu – 02-6,5 uBq/m3 (mikrobekereli na m3)

(średnio 1,5 /jBq/m3)

Cs-137 w mleku – 0,1-1,1 Bq/dm3 (bekerela na dm3

(średnio 0,5 Bq/dm3)

Zawartość izotopu Cs-137 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi.

Dane te wskazują, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się na bardzo niskim poziomie stanowiącym jedynie kilka procent wartości dawki granicznej dla ogółu ludności wynoszącej 1 mSv w ciągu roku.