KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2009 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm. 1) ) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2009 r. w stosunku do IV kwartału 2008 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2 %).


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418, z 2006 r. Nr 222, poz. 1629 oraz z 2008 r. Nr 203, poz. 1267.