KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2011 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 85, poz. 458) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2011 r. w stosunku do IV kwartału 2010 r. wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3%).