KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360) informuje, że w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 22 czerwca 2008 r. przyjęta zawiadomienia:

1) partii politycznych

Ligi Polskich Rodzin

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin;

— skrót nazwy: KW Liga Polskich Rodzin;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Arnold Wiktor Masin;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Robert Sławomir Wyrostkiewicz;

— siedziba Komitetu: ul. Hoża 9, 00-528 Warszawa;

Partii Demokratycznej-demokraci.pl

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl;

— skrót nazwy: demokraci.pl;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Radosław Paweł Popiela;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Zdzisław Bill;

— siedziba Komitetu: Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa;

Partii Rozwoju

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Partii Rozwoju;

— skrót nazwy: KW PR;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Arnold Buzdygan;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Grzegorz Ciesielski;

— siedziba Komitetu: ul. Św. Antoniego 35/4, 50-072 Wrocław;

Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

— skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Wojtowicz;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Włodzimierz Wyrobiec;

— siedziba Komitetu: ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa;

Polskiej Partii Pracy

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Pawluk;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marcin Płaczek;

— siedziba Komitetu: Al. Wyzwolenia 18, 00-570 Warszawa;

Polskiej Lewicy

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Polskiej Lewicy;

— skrót nazwy: Polska Lewica;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jacek Zdrojewski;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jerzy Machejek;

— siedziba Komitetu: ul. Strawczyńska 17, 01-473 Warszawa;

Prawa i Sprawiedliwości

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

— skrót nazwy: KW Prawo i Sprawiedliwość;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Sobolewski;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Teresa Kostrzewska-Gorczyca;

— siedziba Komitetu: ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa;

Samoobrony Rzeczpospolitej Polskiej

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;

— skrót nazwy: KW Samoobrona RP;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bogdan Socha;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Lidia Rogala;

— siedziba Komitetu: Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa;

Sojuszu Lewicy Demokratycznej

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej;

— skrót nazwy: Komitet Wyborczy SLD;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Bernadetta Olszewska;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera;

— siedziba Komitetu: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44A;

Stronnictwa Demokratycznego

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Stronnictwo Demokratyczne;

— skrót nazwy: KW Stronnictwo Demokratyczne;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Marek Kucharski;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Mirosław Tatarczuk;

— siedziba Komitetu: ul. Chmielna 9, 00-021 Warszawa;

Stronnictwa „Piast”

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Stronnictwo „Piast”;

— skrót nazwy: KW Stronnictwo „Piast”;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Niemczyk;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Jakub Byzdra;

— siedziba Komitetu: ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin;

Unii Polityki Realnej

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej;

— skrót nazwy: KW Unia Polityki Realnej;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Leszek Korytkowski;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ireneusz Kasza;

— siedziba Komitetu: ul. Nowy Świat 41, 00-042 Warszawa;

2) wyborców:

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Kandydata na Senatora RP Krzysztofa Rutkowskiego w celu zgłoszenia kandydata na senatora;

— skrót nazwy: KWW Krzysztofa Rutkowskiego;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Mateusz Rutkowski;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Magdalena Olimpia Pastuszka;

— siedziba Komitetu: ul. Piotrkowska 121/56, 90-430 Łódź;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Kongres Polski” w celu zgłoszenia kandydata na senatora;

— skrót nazwy: „KP”;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Kazimierz Żołnierz;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Dorota Zofia Rydzik;

— siedziba Komitetu: ul. Fredry 4/61, 35-055 Rzeszów;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Marii Zbyrowskiej w celu zgłoszenia kandydata na senatora;

— skrót nazwy: KWW Marii Zbyrowskiej;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Edward Smyk;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Wickowska;

— siedziba Komitetu: ul. Rolnicza 10, 37-700 Przemyśl;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Prawicy Marka Jurka w celu zgłoszenia kandydata na senatora;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Lech Marek Łuczyński;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Zbigniew Cichoń;

— siedziba Komitetu: ul. Wałowa 1A, 37-450 Stalowa Wola;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządowa Liga Prawicy w celu zgłoszenia kandydata na senatora;

— skrót nazwy: KWW S.L.P.;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Parys;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Małgorzata Krystyna Dachnowicz;

— siedziba Komitetu: ul. Jana Wiktora 57, 35-112 Rzeszów;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Urbana w celu zgłoszenia kandydata na senatora;

— skrót nazwy: KWW Tadeusza Urbana;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Arkadiusz Albert Rebus;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Piotr Lis;

— siedziba Komitetu: ul. Paderewskiego 4, 37-500 Jarosław.