KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 listopada 2012 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r. ciążył na 81 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyły 73 partie polityczne. Sprawozdanie złożyła także Polska Partia Ekologiczna (EwP 144), wykreślona z ewidencji w 2010 r. Ponadto — z naruszeniem ustawowego terminu — sprawozdanie złożyła Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP 155). Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 75 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 37 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 29 partii politycznych wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 9 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 listopada 2012 r. (poz. 881)