KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 października 2004 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej sprawozdania wyborcze i informuje, że termin składania sprawozdań upłynął dnia 13 października 2004 r.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 31 komitetach wyborczych, od których Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

Po upływie ustawowego terminu sprawozdanie złożył Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej.

Sprawozdania wyborczego nie złożył Komitet Wyborczy Nowej Lewicy.

Przedłożone sprawozdania wyborcze stanowią załączniki nr 1–30 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu.

Załączniki do Komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. (poz. 785)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH SPRAWOZDANIA WYBORCZE, PRZEDŁOŻONE PRZEZ:

Załącznik nr 1. Komitet Wyborczy Antyklerykalnej Partii Postępu „Racja” (PDF)

Załącznik nr 2. Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy (PDF)

Załącznik nr 3. Komitet Wyborczy Inicjatywa dla Polski (PDF)

Załącznik nr 4. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin (PDF)

Załącznik nr 5. Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski (PDF)

Załącznik nr 6. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (PDF)

Załącznik nr 7. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy (PDF)

Załącznik nr 8. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego (PDF)

Załącznik nr 9. Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej (PDF)

Załącznik nr 10. Komitet Wyborczy Praca Zdrowie Ekologia – PZE (PDF)

Załącznik nr 11. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (PDF)

Załącznik nr 12. Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (PDF)

Załącznik nr 13. Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej (PDF)

Załącznik nr 14. Komitet Wyborczy Unii Wolności (PDF)

Załącznik nr 15. Koalicyjny Komitet Wyborczy KPEiR-PLD (PDF)

Załącznik nr 16. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (PDF)

Załącznik nr 17. Komitet Wyborczy Wyborców Absolwentów Grandes Ecoles AGE (PDF)

Załącznik nr 18. Komitet Wyborczy Wyborców Grupa Ludzi Kreatywnych (PDF)

Załącznik nr 19. Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Ruch Obrony Bezrobotnych (PDF)

Załącznik nr 20. Komitet Wyborczy Wyborców Krystyny Mikulanki (PDF)

Załącznik nr 21. Komitet Wyborczy Wyborców „Młodzi do Europy” (PDF)

Załącznik nr 22. Komitet Wyborczy Wyborców „Nowi Ludzie w Polskiej Europie” (PDF)

Załącznik nr 23. Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO” (PDF)

Załącznik nr 24. Komitet Wyborczy Wyborców POLSKA DROGA (PDF)

Załącznik nr 25. Komitet Wyborczy Wyborców „Racja Stanu” (PDF)

Załącznik nr 26. Komitet Wyborczy Wyborców „Razem dla Przyszłości” (PDF)

Załącznik nr 27. Komitet Wyborczy Wyborców Socjaldemokracji Polskiej (PDF)

Załącznik nr 28. Komitet Wyborczy Wyborców Zieloni 2004 (PDF)

Załącznik nr 29. Narodowy Komitet Wyborczy Wyborców (PDF)

Załącznik nr 30. Śląski Komitet Wyborczy Wyborców (PDF)