KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 października 2004 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2003 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zbadała informacje o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach 10 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń informacje 6 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć informacje ze wskazaniem uchybień 4 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. (poz. 783)