KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 października 2004 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2003 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 127, poz. 1089, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że zbadała sprawozdania 60 partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2003 r. i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 43 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć sprawozdania ze wskazaniem uchybień 5 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 12 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania 7 partii politycznych wniosło skargę do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy wszystkie skargi oddalił.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2004 r. (poz. 784)