KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 kwietnia 2005 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.– Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązanych było 31 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sprawozdania wyborczego nie złożył Komitet Wyborczy Nowej Lewicy.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 27 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć, ze wskazaniem uchybienia, sprawozdanie 1 komitetu wyborczego, wymienionego w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 2 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Na postanowienie Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania wyborczego wniesione zostały skargi do Sądu Najwyższego przez pełnomocników finansowych komitetów wyborczych: Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców oraz Komitetu Wyborczego Wyborców – Ogólnopolski Komitet Obywatelski „OKO".

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 kwietnia 2005 r. (poz. 370)