KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 listopada 2008 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązanych było 18 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej, przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2008 r. w okręgu wyborczym nr 21. Sprawozdania wyborcze złożyły wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze, z tym że Komitet Wyborczy Stronnictwa „Piast” złożył je po upływie ustawowego terminu.

Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 12 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć, ze wskazaniem uchybień, sprawozdania 4 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 2 komitetów wyborczych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2008 r. (poz. 784)