KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2011 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza przedłożone jej informacje finansowe partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2011 r.

Obowiązek złożenia informacji finansowych, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, ciążył na 7 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta.

Przedłożone informacje finansowe stanowią załączniki nr 1-7 do niniejszego komunikatu, według załączonego wykazu, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP).

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. (poz. 429)

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE FINANSOWE PARTII POLITYCZNYCH

Załącznik 1 — Partia Demokratyczna — demokraci.pl (EwP 12)

Załącznik 2 — Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)

Załącznik 3 — Unia Pracy (EwP 62)

Załącznik 4 — Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87)

Załącznik 5 — Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)

Załącznik 6 — Socjaldemokracja Polska (EwP 191)