KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnych komitetów wyborczych i komitetów wyborczych wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 57 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766) informuje, że w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. przyjęta zawiadomienia:

1) partii politycznych:

Demokratyczna Partia Lewicy

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy;

— skrót nazwy: KW DPL;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Roli;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Aniela Saboń;

— siedziba Komitetu: 46-100 Namysłów, Rynek-Ratusz;

Libertas

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Libertas;

— skrót nazwy: KW Libertas;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Daniel Mirosław Pawłowiec;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Sebastian Stanisław Jargut;

— siedziba Komitetu: 00-748 Warszawa, Al. Ujazdowskie 22/3;

Liga Polskich Rodzin

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin;

— skrót nazwy: KW Liga Polskich Rodzin;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Arnold Wiktor Masin;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Michał Piotr Idczak;

— siedziba Komitetu: 00-528 Warszawa, ul. Hoża 9;

Partia Kobiet

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Partii Kobiet;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Agnieszka Shirley Tomaszewicz;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edyta Helena Kwiatkowska;

— siedziba Komitetu: 00-278 Warszawa, ul. Kanonia 24/26 lok. 2;

Partia Zielonych

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Partii Zielonych;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Mariusz Pawluk;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marcin Płaczek;

— siedziba Komitetu: 40-009 Katowice, ul. Warszawska 19;

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP;

— skrót nazwy: KW Platforma Obywatelska RP;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Wojtowicz;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Włodzimierz Wyrobiec;

— siedziba Komitetu: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21;

Polska Partia Pracy

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Janusz Stefan Anioł;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zbigniew Stanisław Śniadecki;

— siedziba Komitetu: 00-570 Warszawa, Al. Wyzwolenia 18;

Polska Partia Socjalistyczna

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna;

— skrót nazwy: KW PPS;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Unicki;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Iwona Dorota Białek;

— siedziba Komitetu: 00-539 Warszawa, ul. Piękna 3 lok. 8;

Polska Patriotyczna

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polska Patriotyczna;

— skrót nazwy: KW Polska P;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard-Walenty Jarznicki;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ryszard Boreczek;

— siedziba Komitetu: 21-050 Piaski k. Lublina, ul. Partyzantów 9;

Polski Ruch Uwłaszczeniowy

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polski Ruch Uwłaszczeniowy;

— skrót nazwy: KW Ruch Uwłaszczeniowy;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Jan Gustaw Grudniewski;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jan Strzeżek;

— siedziba Komitetu: 03-984 Warszawa, ul. Samolotowa 7/90;

Polskie Stronnictwo Ludowe

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe;

— skrót nazwy: KW Polskie Stronnictwo Ludowe;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Józef Szczepańczyk;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Henryk Cichecki;

— siedziba Komitetu: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40;

Prawica Rzeczypospolitej

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej;

— skrót nazwy: KW Prawica Rzeczypospolitej;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Strzembosz;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Zbigniew Cichoń;

— siedziba Komitetu: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wałowa 1a;

Prawo i Sprawiedliwość

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość;

— skrót nazwy: KW Prawo i Sprawiedliwość;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Sobolewski;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski;

— siedziba Komitetu: 02-018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86;

Samoobrona Patriotyczna

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Samoobrona Patriotyczna;

— skrót nazwy: KW Samoobrona P;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wojciech Bolesław Węgrzycki;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Puzianowski;

— siedziba Komitetu: 26-903 Głowaczów, Brzoza, ul. Radomska 17;

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej;

— skrót nazwy: KW Samoobrona RP;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bogdan Socha;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Lidia Rogala;

— siedziba Komitetu: 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30, III p.;

Stronnictwo Ludowe „OJCOWIZNA”

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”;

— skrót nazwy: Komitet Wyborczy SL „Ojcowizna”;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wieńczysław Nowacki;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Mirosława Cecylia Nowak;

— siedziba Komitetu: 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10;

Stronnictwo Ludowe „Piast”

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Stronnictwa Ludowego „Piast”;

— skrót nazwy: KW „Piast”;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Wiktor Mikołaj Palusiński;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Halina Sadurska;

— siedziba Komitetu: 20-112 Lublin, ul. Grodzka 14; Unia Polityki Realnej

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej;

— skrót nazwy: KW Unia Polityki Realnej;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Malinowski;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Ireneusz Kasza;

— siedziba Komitetu: 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41;

Związek Słowiański

o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego przez Komitet Wyborczy Związek Słowiański;

— skrót nazwy: KW Związek Słowiański;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Rynkowski;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zenon Saczuk;

— siedziba Komitetu: 00-634 Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lok. 10;

2) koalicji wyborczych partii politycznych:

o utworzeniu Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko-Piast w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

— skrót nazwy: KKW Naprzód Polsko-Piast;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Waldemar Strzeżek;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Tomasz Jakub Byzdra;

— siedziba Komitetu: 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 26/27;

— Komitet utworzyły: Ruch Społeczny Naprzód Polsko, Stronnictwo „Piast”;

o utworzeniu Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości-CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

— skrót nazwy: KKW PdP-CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni);

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Arkadiusz Kasznia;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Matczak;

— siedziba Komitetu: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 29a;

— Komitet utworzyły: Partia Demokratyczna — demokraci.pl, Socjaldemokracja Polska, Zieloni 2004;

o utworzeniu Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

— skrót nazwy: Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Katarzyna Bernadetta Olszewska;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Edward Kuczera;

— siedziba Komitetu: 00-419 Warszawa, ul. Rozbrat 44a;

— Komitet utworzyły: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy;

3) wyborców:

o utworzeniu Komitet Wyborczy Wyborców Kocham Polskę w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zygmunt Miernik;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marianna Mirosław;

— siedziba Komitetu: 42-500 Będzin, ul. Cynkowa 13/2;

o utworzeniu Komitet Wyborczy Wyborców Niezależni Polsce w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

— skrót nazwy: KWW Niezależni Polsce;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Ryszard Galla;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Beata Chętnicka;

— siedziba Komitetu: 45-290 Opole, ul. Batalionu Parasol 9/103;

o utworzeniu Komitet Wyborczy Wyborców Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych „Gospodarka-Uwłaszczenie-Nauka-Stocznie” Kraków (Henryk Połcik)-Gdynia (Teresa Pietrzak) w celu zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;

— skrót nazwy: KWW Gospodarka-Uwłaszczenie-Nauka-Stocznie;

— pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Henryk Jan Połcik;

— pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Antoni Bielak;

— siedziba Komitetu: 30-334 Kraków, ul. Komandosów 2/130.