KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 105 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) informuje, że w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 29 na dzień 21 listopada 2004 r. przyjęła zawiadomienia:

od Polskiego Stronnictwa Ludowego

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego:

– skrót nazwy Komitetu: Komitet Wyborczy PSL,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Lucyna Dorota Bogusz,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Aneta Joanna Dors,

– siedziba Komitetu: 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4;

od Ligi Polskich Rodzin

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin:

– skrót nazwy Komitetu: KW LPR,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Piotr Ślusarczyk,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Dariusz Wałęsa,

– siedziba Komitetu: 00-528 Warszawa, ul. Hoża 9;

od Polskiej Partii Pracy

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy:

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Michał Janiszewski,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Chyłek,

– siedziba Komitetu: 00-570 Warszawa, al. Wyzwolenia 18;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Bezpartyjny Ruch Społeczny” w celu zgłoszenia kandydata na senatora:

– skrót nazwy Komitetu: B.R.S.,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zdzisław Barszcz,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Adam Sobala,

– siedziba Komitetu: 40-300 Wodzisław Śląski, ul. Kaszuba 28a Ip.;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Czesława Sobierajskiego – „Chadecja Śląska” w celu zgłoszenia kandydata na senatora:

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Bronisław Pukowiec,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Leszek Moń,

– siedziba Komitetu: 44-200 Rybnik, ul. Białych 7;

od Unii Wolności

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Unii Wolności:

– skrót nazwy Komitetu: KW Unia Wolności,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Andrzej Potocki,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Marek Chimiak,

– siedziba Komitetu: 00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 77/79;

od Demokratycznej Partii Lewicy

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Demokratycznej Partii Lewicy:

– skrót nazwy Komitetu: DPL,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Jan Litke,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Rewkowski,

– siedziba Komitetu: 41-705 Ruda Śląska, ul. Pordzika 14d/2;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Jedność Górnośląska” w celu zgłoszenia kandydata na senatora:

– skrót nazwy Komitetu: KWW „Jedność Górnośląska”,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Krzysztof Kulesa,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Paweł Helis,

– siedziba Komitetu: 44-200 Rybnik, pl. Wolności 7;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Lewica Razem” w celu zgłoszenia kandydata na senatora:

– skrót nazwy Komitetu: „Lewica Razem”,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tadeusz Antoni Pruszkowski,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Agnieszka Bożena Markiecka,

– siedziba Komitetu: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24/409;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Przeciw Korupcji” w celu zgłoszenia kandydata na senatora:

– skrót nazwy Komitetu: KWW „Przeciw Korupcji”,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Urbas,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jan Władysław Matyja,

– siedziba Komitetu: 47-400 Racibórz, ul. Bogumińska 51;

od Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP:

– skrót nazwy Komitetu: KW PO,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Grzegorz Wójtowicz,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Piotr Wawrzynowicz,

– siedziba Komitetu: 00-159 Warszawa, ul. Andersa 21;

od Socjaldemokracji Polskiej

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej:

– skrót nazwy Komitetu: KW SDPL,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Włodzimierz Nieporęt,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Jakub Galas,

– siedziba Komitetu: 02–904 Warszawa, ul. Bernardyńska 14a;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce w celu zgłoszenia kandydata na senatora:

– skrót nazwy Komitetu: KWW Przyjaciół Szreka – Szlachetne Serce,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Zbigniew Zawiślak,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Zofia Kołodziejczyk,

– siedziba Komitetu: 03-188 Warszawa, ul. Wittiga 5 m. 16;

od Partii Centrum

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Partii Centrum:

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Adam Szczepan Kowalczyk,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Andrzej Ciok,

– siedziba Komitetu: 00-057 Warszawa, pl. Dąbrowskiego 5;

o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Demokracji Lokalnej w celu zgłoszenia kandydata na senatora:

– skrót nazwy Komitetu: KWW RDL,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Lucyna Cybułka,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisława Nosiadek,

– siedziba Komitetu: 44-310 Radlin, ul. Findera 6/19;

od Prawa i Sprawiedliwości

o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość:

– skrót nazwy Komitetu: Komitet Wyborczy PiS,

– pełnomocnikiem wyborczym Komitetu jest Tomasz Mirosław Dudziński,

– pełnomocnikiem finansowym Komitetu jest Stanisław Kostrzewski,

– siedziba Komitetu: 02–018 Warszawa, ul. Nowogrodzka 84/86.