KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30

Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązanych było 12 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. Sprawozdania wyborcze złożyły wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 9 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 15, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 10 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 21, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 9 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 30, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu;

4) przyjąć ze wskazaniem na uchybienia sprawozdania 2 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 30, wymienionych w załączniku nr 4 do komunikatu.

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2010 r. (poz. 1155)