KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766), w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r.. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi 30 446 276 osób.