KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 sierpnia 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie Stanisława Ceberka

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że na podstawie art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) zarejestrowała w dniu 22 sierpnia 2005 r. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Ceberka z siedzibą w Myszyńcu, ul. Kolejowa 61.