KOMUNIKAT Nr 9/2011/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 września 2011 r. do dnia 14 października 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 1,38
2,02
2,63
dolar australijski AUD 4,95
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 2,16
2,58
2,94
dolar nowozelandzki NZD 4,60
euro ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 2,16
2,74
3,26
forint węgierski HUF 8,06
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 1,29
1,57
1,83
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 1,90
2,50
3,07
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,19
1,35
1,58
korona czeska CZK 3,45
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 2,05
2,49
2,89
korona norweska NOK 3,17
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 2,56
2,84
3,00
won koreański KRW 4,73
złoty polski PLN 6,20