KOMUNIKAT Nr 9/2005/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 września 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r, o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 września 2005 r. do dnia 14 października 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 5,08
5,12
5,18
dolar australijski AUD 6,02
dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 4,22
4,41
4,68
dolar nowozelandzki NZD 6,63
euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 3,40
3,71
3,96
forint węgierski HUF 6,91
frank szwajcarski

≤5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 2,16
2,43
2,66
funt brytyjski

≤5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 4,81
5,11
5,25
jen japoński

≤5lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 1,28
1,62
1,98
korona czeska CZK 3,34
korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK 3,31
3,53
3,76
korona norweska NOK 4,09
korona szwedzka

≤5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 3,24
3,56
3,93
won koreański KRW 5,67
złoty polski PLN 5,82