KOMUNIKAT NR 9/2004/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 13 września 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 września 2004 r. do dnia 14 października 2004 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju

Okres spłaty

Symbol waluty

Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

USD

3,88

4,47

4,90

dolar australijski

AUD

6,44

dolar kanadyjski

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CAD

4,49

4,82

5,26

dolar nowozelandzki

NZD

7,18

euro

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

EUR

3,87

4,38

4,74

forint węgierski

HUF

10,82

frank szwajcarski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CHF

2,50

3,02

3,41

funt brytyjski

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

GBP

5,95

5,99

6,00

jen japoński

≤ 5lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

JPY

1,35

1,75

2,19

korona czeska

CZK

4,99

korona duńska

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

DKK

3,94

4,51

4,83

korona norweska

NOK

4,53

korona szwedzka

≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

SEK

4,28

4,72

5,29

won koreański

KRW

5,01

złoty polski

PLN

8,60