KOMUNIKAT Nr 8/2009/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR

(stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 sierpnia 2009 r. do dnia 14 września 2009 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 2,55
3,46
4,14
dolar australijski AUD 6,51
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 2,86
3,53
3,78
dolar nowozelandzki NZD 5,80
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 2,96
3,76
4,33
forint węgierski HUF 9,94
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 1,73
2,30
2,76
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 3,24
4,05
4,42
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,38
1,69
1,93
korona czeska CZK 5,09
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 3,06
4,14
4,30
korona norweska NOK 4,31
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 3,56
3,90
4,37
won koreański KRW 5,61
złoty polski PLN 6,61