KOMUNIKAT Nr 8/2007/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 sierpnia 2007 r. do dnia 14 września 2007 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 5,82
5,88
5,93
dolar australijski AUD 7,16
dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 5,64
5,61
5,60
dolar nowozelandzki NZD 8,35
euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 5,46
5,48
5,50
forint węgierski HUF 7,75
frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 3,87
3,95
4,03
funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 6,72
6,55
6,64
jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 2,17
2,48
2,67
korona czeska CZK 5,13
korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK 5,33
5,38
5,40
korona norweska NOK 6,01
korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 5,39
5,47
5,46
won koreański KRW 6,43
złoty polski PLN 6,53