KOMUNIKAT Nr 8/2005/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowegc) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 sierpnia 2005 r. do dnia 14 września 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 4,91
4,98
5,06
dolar australijski AUD 6,13
dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 4,16
4,35
4,61
dolar nowozelandzki NZD 6,72
euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 3,33
3,65
3,92
forint węgierski HUF 7,27
frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 2,13
2,45
2,70
funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 5,13
5,18
5,24
jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 1,18
1,47
1,79
korona czeska CZK 3,34
korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK 3,33
3,60
3,86
korona norweska NOK 4,13
korona szwedzka

≤ 5lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 3,06
3,40
3,81
won koreański KRW 5,39
złoty polski PLN 5,67