KOMUNIKAT Nr 7/2009/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 lipca 2009 r. do dnia 14 sierpnia 2009 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 2,76
3,71
4,37
dolar australijski AUD 6,23
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 2,90
3,59
3,82
dolar nowozelandzki NZD 5,81
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 3,14
3,97
4,54
forint węgierski HUF 11,13
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 1,86
2,55
3,04
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 3,26
3,89
4,25
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,49
1,81
2,08
korona czeska CZK 5,26
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 4,37
5,04
5,52
korona norweska NOK 4,29
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 3,76
4,10
4,62
won koreański KRW 5,72
złoty polski PLN 6,88