KOMUNIKAT NR 7/2008/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 lipca 2008 r. do dnia 14 sierpnia 2008 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 4,08
4,49
4,73
dolar australijski AUD 7,57
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 4,30
4,43
4,58
dolar nowozelandzki NZD 7,38
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 5,55
5,55
5,59
forint węgierski HUF 10,54
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 3,75
4,05
4,19
funt brytyjski ≤ s 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 6,25
6,24
6,22
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 2,06
2,35
2,49
korona czeska CZK 5,95
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 6,00
5,95
5,82
korona norweska NOK 6,22
korona szwedzka ≤ s 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 5,65
5,61
5,51
won koreański KRW 6,80
złoty polski PLN 7,63