KOMUNIKAT Nr 7/2006/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 lipca 2006 r. do dnia 14 sierpnia 2006 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 6,09
6,07
6,08
dolar australijski AUD 6,78
dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 5,30
5,34
5,39
dolar nowozelandzki NZD 6,98
euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 4,60
4,77
4,88
forint węgierski HUF 8,59
frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 3,32
3,55
3,71
funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 5,77
5,75
5,72
jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 1,98
2,34
2,62
korona czeska CZK 4,38
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 4,72
4,88
5,00
korona norweska NOK 5,12
korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 4,35
4,67
4,78
won koreański KRW 6,03
złoty polski PLN 6,35