KOMUNIKAT Nr 7/2005/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 lipca 2005 r. do dnia 14 sierpnia 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≥ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 4,69
4,77
4,86
dolar australijski AUD 6,10
dolar kanadyjski

≥ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 4,00
4,22
4,52
dolar nowozelandzki NZD 6,84
euro

≥ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 3,23
3,57
3,86
forint węgierski HUF 7,77
frank szwajcarski

≥ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 2,06
2,41
2,69
funt brytyjski

≥ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 5,19
5,21
5,24
jen japoński

≥ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 1,17
1,44
1,76
korona czeska CZK 3,27
korona duńska

≥ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK 3,14
3,46
3,74
korona norweska NOK 3,95
korona szwedzka

≥ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 3,11
3,44
3,85
won koreański KRW 4,97
ztoty polski PLN 5,89