KOMUNIKAT NR 6/2011/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 czerwca 2011 r. do dnia 14 lipca 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 1,94
2,84
3,51
dolar australijski AUD 6,09
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 2,97
3,47
3,78
dolar nowozelandzki NZD 5,05
euro ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 3,08
3,62
4,01
forint węgierski HUF 7,70
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 1,82
2,21
2,52
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 2,51
3,28
3,88
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,24
1,44
1,70
korona czeska CZK 3,90
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 2,99
3,47
3,80
korona norweska NOK 3,69
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 3,22
3,86
3,94
won koreański KRW 4,97
złoty polski PLN 6,66