KOMUNIKAT Nr 6/2006/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 czerwca 2006 r. do dnia 14 lipca 2006 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 5,97
6,00
6,03
dolar australijski AUD 6,70
dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 5,18
5,25
5,34
dolar nowozelandzki NZD 6,90
euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 4,50
4,69
4,83
forint węgierski HUF 7,91
frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 3,13
3,36
3,53
funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 5,58
5,65
5,65
jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 2,00
2,40
2,69
korona czeska CZK 4,23
korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK 4,54
4,71
4,86
korona norweska NOK 5,05
korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 4,21
4,54
4,67
won koreański KRW 5,93
złoty polski PLN 5,99