KOMUNIKAT Nr 6/2005/IDOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 czerwca 2005 r. do dnia 14 lipca 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 4,72
> 5 do 8,5 lat 4,85
> 8,5 lat 4,94
dolar australijski AUD 6,14
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 4,25
> 5 do 8,5 lat 4,49
> 8,5 lat 4,79
dolar nowozelandzki NZD 6,81
euro ≤ 5 lat EUR 3,41
> 5 do 8,5 lat 3,74
> 8,5 lat 4,02
forint węgierski HUF 8,31
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 2,12
> 5 do 8,5 lat 2,43
> 8,5 lat 2,70
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 5,35
> 5 do 8,5 lat 5,37
> 8,5 lat 5,40
jen japoński ≤ 5 lat JPY 1,18
> 5 do 8,5 lat 1,47
> 8,5 lat 1,80
korona czeska CZK 3,45
korona duńska ≤ 5 lat DKK 3,33
> 5 do 8,5 lat 3,65
> 8,5 lat 3,94
korona norweska NOK 4,11
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 3,40
> 5 do 8,5 lat 3,72
> 8,5 lat 4,10
won koreański KFSW 4,89
złoty polski PLN 6,35