KOMUNIKAT Nr 5/2011/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 maja 2011 r. do dnia 14 czerwca 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat<</td>
USD 2,21
3,17
3,84
dolar australijski AUD 6,24
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat<</td>
CAD 3,16
3,73
3,90
dolar nowozelandzki NZD 5,38
euro ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat<</td>
EUR 3,25
3,85
4,26
forint węgierski HUF 7,67
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat<</td>
CHF 2,00
2,42
2,74
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat<</td>
GBP 2,79
3,59
4,18
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat<</td>
JPY 1,28
1,52
1,82
korona czeska CZK 4,12
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat<</td>
DKK 3,23
3,77
4,10
korona norweska NOK 4,15
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat<</td>
SEK 3,32
4,16
4,23
won koreański KRW 5,10
złoty polski PLN 6,77