KOMUNIKAT Nr 5/2009/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 maja 2009 r. do dnia 14 czerwca 2009 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 2,32
2,86
3,47
dolar australijski AUD 5,00
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 2,40
2,89
3,13
dolar nowozelandzki NZD 5,23
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 3,05
3,77
4,29
forint węgierski HUF 11,95
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 1,76 2,40 2,83
funt brytyjski ≤5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 2,99
3,57
3,94
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,54
1,84
2,06
korona czeska CZK 5,55
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 3,19
4,00
4,36
korona norweska NOK 4,19
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 3,37
3,65
4,18
won koreański KRW 5,43
złoty polski PLN 6,91