KOMUNIKAT Nr 5/2008/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 maja 2008 r. do dnia 14 czerwca 2008 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 3,23
3,84
4,19
dolar australijski AUD 7,27
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 3,98
4,11
4,29
dolar nowozelandzki NZD 7,76
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 4,78
4,88
5,03
forint węgierski HUF 10,07
frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF 3,32
3,79
4,05
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 5,19
5,31
5,46
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,75
1,92
2,03
korona czeska CZK 5,46
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 5,17
5,19
5,28
korona norweska NOK 5,61
korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 4,94
4,97
5,00
won koreański KRW 6,02
złoty polski PLN 7,14