KOMUNIKAT NR 5/2005/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 maja 2005 r. do dnia 14 czerwca 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański ≤5 lat USD 4,79

> 5 do 8,5 lat

5,00

≥8,5 lat

5,16
dolar australijski AUD 6,32
dolar kanadyjski ≤5 lat CAD 4,33

> 5 do 8,5 lat

4,59

≥8,5 lat

4,90
dolar nowozelandzki NZD 6,90
euro ≤5 lat EUR 4,54

> 5 do 8,5 lat

3,90

≥8,5 lat

4,18
forint węgierski HUF 8,34
frank szwajcarski ≤5 lat GBP 2,14

> 5 do 8,5 lat

2,47

≥8,5 lat

2,75
funt brytyjski ≤5 lat GBP 5,59

> 5 do 8,5 lat

5,61

≥8,5 lat

5,62
jen japoński ≤5 lat JPY 1,20

> 5 do 8,5 lat

1,50

≥8,5 lat

1,84
korona czeska CZK 3,44
korona duńska ≤5 lat DKK 3,40

> 5 do 8,5 lat

3,76

≥8,5 lat

4,07
korona norweska NOK 4,27
korona szwedzka ≤5 lat SEK 3,63

> 5 do 8,5 lat

3,97

≥8,5 lat

4,35
won koreański KRW 5,11
złoty polski PLN 6,47