KOMUNIKAT NR 4/2007/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 kwietnia 2007 r. do dnia 14 maja 2007 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD 5,51
5,48
5,50
dolar australijski AUD 7,09
dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD 4,94
4,95
4,98
dolar nowozelandzki NZD 7,61
euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR 4,92
4,93
4,95
forint węgierski HUF 8,37
frank szwajcarski

s5lat > 5 do 8,5 lat > 8,5 lat

CHF 3,42 3,52 3,61
funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP 6,24
6,10
5,97
jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY 1,91
2,17
2,35
korona czeska CZK 4,32
korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK 5,11
5,08
5,09
korona norweska NOK 5,61
korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK 4,75
4,81
4,81
won koreański KRW 5,82
złoty polski PLN 6,00