KOMUNIKAT NR 4/2005/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczeji Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 kwietnia 2005 r. do dnia 14 maja 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤5 lat
> 5 do 8,5 lat
 > 8,5 lat
USD 4,91
5,17
5,33
dolar australijski AUD 6,67
dolar kanadyjski ≤5 lat
 > 5 do 8,5 lat
 > 8,5 lat
CAD 4,34
4,75
5,06
dolar nowozelandzki NZD 7,32
euro ≤5lat
 > 5 do 8,5 lat
 > 8,5 lat
EUR 3,74
4,12
4,40
forint węgierski HUF 8,16
frank szwajcarski ≤5 lat
 > 5 do 8,5 lat
 > 8,5 lat
CHF 2,33
2,69
3,00
funt brytyjski ≤5lat
 > 5 do 8,5
 lat > 8,5 lat
GBP 5,66
5,68
5,69
jen japoński ≤5 lat
 > 5 do 8,5 lat
 > 8,5 lat
JPY 1,27
1,61
1,98
korona czeska CZK 3,52
korona duńska ≤ 5 lat
 > 5 do 8,5 lat
 > 8,5 lat
DKK 3,70
 4,04
 4,36
korona norweska NOK 4,42
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 3,79
 4,20
 4,61
won koreański KRW 5,29
złoty polski PLN 6,51