KOMUNIKAT Nr 3/2009/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 marca 2009 r. do dnia 14 kwietnia 2009 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 2,37
2,87
3,30
dolar australijski AUD 4,73
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 2,61
3,04
3,32
dolar nowozelandzki NZD 4,90
euro ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 3,06
3,81
4,35
forint węgierski HUF 12,75
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 1,80
2,40
2,82
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 2,87
3,63
4,17
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,52
1,75
1,86
korona czeska CZK 5,19
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 3,23
3,91
4,36
korona norweska NOK 4,10
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 3,19
3,47
3,93
won koreański KRW 5,60
złoty polski PLN 6,62