KOMUNIKAT Nr 3/2005/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych – stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 marca 2005 r. do dnia 14 kwietnia 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju

Okres spłaty

Symbol waluty

Stopa CIRR

dolar amerykański

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

USD

4,54
4,77
4,97

dolar australijski

AUD

6,56

dolar kanadyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CAD

4,11
4,58
4,89

dolar nowozelandzki

NZD

7,17

euro

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

EUR

3,68
4,03
4,29

forint węgierski

HUF

8,45

frank szwajcarski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

CHF

2,34
2,74
3,05

funt brytyjski

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

GBP

5,82
5,84
5,84

jen japoński

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

JPY

1,24
1,58
1,93

korona czeska

CZK

3,63

korona duńska

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

DKK

3,72
4,09
4,38

korona norweska

NOK

4,36

korona szwedzka

≤ 5 lat
> 5 do 8,5 lat
> 8,5 lat

SEK

3,74
4,10
4,51

won koreański

KRW

5,47

złoty polski

PLN

6,77