KOMUNIKAT Nr 2/2011/(DOKE) PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 lutego 2011 r. do dnia 14 marca 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):


Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
USD 2,03
2,99
3,72
dolar australijski AUD 6,05
dolar kanadyjski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
CAD 2,93
3,53
3,82
dolar nowozelandzki NZD 5,52
euro ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
EUR 2,63
3,36
3,90
forint węgierski HUF 8,42
frank szwajcarski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
CHF 1,81
2,23
2,54
funt brytyjski ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
GBP 2,68
3,51
4,12
jen japoński ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
JPY 1,27
1,49
1,78
korona czeska CZK 4,11
korona duńska ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
DKK 2,86
3,51
3,81
korona norweska NOK 4,26
korona szwedzka ≤ 5 lat
> 5 lat do 8,5 lat
> 8,5 lat
SEK 3,99
3,99
4,10
won koreański KRW 5,30
złoty polski PLN 6,67